Samen naar een inclusieve arbeidsmarkt

“Impact ontstaat niet vanuit isolatie, het vereist collectieve actie”.

Samen werken we aan een regio waar iedereen mee kan doen. Waar iedereen zijn/haar kwaliteiten kan inzetten en kan werken naar vermogen.
Geen verspilling van talent en kwaliteit!

Met elkaar creëren we een inclusieve arbeidsmarkt. 

Maatschappelijk probleem: mensen langdurig in de uitkering

Juist bij de groep mensen die moeilijk naar werk te bemiddelen zijn is de grootste individuele en maatschappelijke winst te behalen. 

Op deze manier ondersteunt de alliantie de gemeente in hun zorgtaak voor hun bewoners.