Amersfoort kent een min of meer stabiel aantal mensen die in de bijstand zitten.

De grootste categorie van bijstandsgerechtigden bestaat uit mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

En deze groep is de laatste jaren verder toegenomen volgens het rapport Verkenning van achtergronden en sturingsmogelijkheden van de bijstand in Amersfoort en regio (okt 2017). 

Gezamenlijk werken wij aan de gemeentelijke taak en doelstelling in het ondersteunen van de groep mensen die moeilijk aan het werk komt.
Dit past ook in de visie en het beleid van de gemeente Amersfoort zoals beschreven in het coalitieakkoord om burgerinitiatieven ruim baan te geven. 

Initiatieven die een integrale aanpak toepassen, dus naast werk ook aandacht hebben voor andere aspecten in het leven, zijn preventief werkzaam en zorgen zo voor besparingen op maatschappelijke en zorgkosten. En zij kunnen dit doen tegen vele lagere kosten dan de gevestigde instanties en instituties